Glavni grad Podgorica

Nova radionica u Javnoj ustanovi

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica zahvaljujući donaciji Rotary kluba Podgorica i Centralne banke Crne Gore pokreće novu radionicu za klijente/kinje.

Donacijom je obezbijeđen 3D štampač koji će se koristiti u novoj radionici. Klijenti/kinje imaće mogućnist da se obuče za rad na štampaču, koji će se koristiti za potrebe Ustanove.

Prilikom donacije Javnu ustanovu posjetio je predsjednik Roterakt kluba, g- din Radovan Čvorović sa saradnicama koji je sa direktoricom, Dijanom Milošević razovarao o značaju novih sadržaja u tretmanu.