Glavni grad Podgorica

Knjiženo veče u Javnoj ustanovi

U dogovoru sa Markom Čađenovićem, V.D. direktorom Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoktivnih supstanci Podgorica, predstavnici Internacionalne kulturne asocijacije IKA , predsjednik asocijacije,dipl. ecc, književnik Veljko Veljović, sa saradnicima predsjednicom skupštine IKA, književnicom, profesoricom Milankom Aranitović Rakočević, pjesnikinjom Slavkom Božović, kniževnicom, magistricom mašinstva Aleksandrom Baltić Gojović i pjesnikinjom, magistricom geografije Jadrankom Deletić realizovao je književno veče za kijente i zaposlene Javne ustanove u srijedu, 27.09.2023. godine sa početkom u 17h.

Prisutni su imali priliku da čuju prezentaciju književnosti i da pronađu još jednu aktivnost koja bi mogla biti sadržaj njihove resocijalizacije. Ova vrsta aktivnosti pomaže skretanju fokusa sa aktivne faze i obrazaca formiranih u aktivnoj fazi na nove poduhvate koji donose prije svega zdrave i pozitivne emocije. Kako među klijentima ima i onih koji i sami pišu poeziju, imali su priliku da iskažu emociju na taj način i da dobiju podršku od eminentnih književnika za dalju saradnju.