Glavni grad Podgorica

Klijenti JU odgledali predstavu „Očevi su grad(ili)“


Oktobar 13, 2018


Klijenti Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica i članovi stručnog tima 13. novembra 2018. godine, u Crnogorskom narodnom pozorištu, odgledali su predstavu „Očevi su grad(ili)“.

Zahvaljujući saradnji koju ostvarujemo sa Crnogorskim narodnim pozorištem i njihovoj donaciji karata za ovu predstavu naši klijenti su imali priliku da pogledaju ovaj zanimljiv komad.


Posjete kulturnim dešavanjima se periodično organizuju za klijente/kinje ustanove i dio su redovnih sadržaja koji doprinose resocijalizaciji i reintegraciji klijenata/kinja.