Glavni grad Podgorica

JU Kakaricka gora i Dječiji savez Glavnog grada zajedničkom aktivnošću obilježili međunarodni Dan života


Februar 8, 2021


Povodom obilježavanja Međunarodnog dana života Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, uručila je 24 kreveta  Dječijem savezu za potrebe odmarališta na Veruši. Naime,nakon što je Glavni grad uložio više od 80000 € u rekonstrukciju i adaptaciju paviljona Veruša u Dječjem odmaralištu na Veruši, Javna ustanova Dječji savez je,vjerujući u kvalitet našeg proizvoda,angažovala Javnu ustanovu na Kakarickoj gori u dijelu izrade dijela namještaja kojim bi opremili novoizgradjene sobe i apartmane U pitanju je jos jedna kvalitetna saradnja ustanova Glavnog grada,koja će se nastaviti i u budućnosti.

Kreveti su izrađeni u stolarskoj radionici koja se sprovodi u okviru radno-okupacione terapije u Javnoj ustanovi i djelo su klijenata koji se nalaze na tretmanu. Radno-okupaciona terapija ima značajnu ulogu u tretmanu i sprovodi se sa ciljem sticanja radnih navika, pozitivnog odnosa prema radnoj disciplini i korigovanja ponašanja.

Tokom odrastanja dijete traži  pripadnost, organizovano i strukturisano vrijeme ispunjeno kvalitetnim sadržajima. Društvo koje podržava dijete u njegovom pravilnom razvijanju i omogućava  sadržaje koje podstiču pripadnost i zajedništvo, prevenira sve oblike devijantnog i destruktivnog ponašanja.

Na današnji dan svi moramo razmisliti koliko cijenimo život, koliko pružamo djei različite mogućnosti, kao i koliko osuđujemo i stigmatizujemo umjesto da pomažemo i omogućimo  i onima koji su skrenuli sa puta da se vrate na isti, daju doprinos zajednici i spoznaju radost življenja.