Glavni grad Podgorica

Javna ustanova započela kampanju pod nazivom ,,Imaš izbor“


Maj 20, 2022

Javna ustanova je otpočela edukativni karavan pod nazivom ,,Imaš izbor“. Cilj nam je da sprovedemo sastanke sa svim relevantnim institucijama u Crnoj Gori, koje se bave tematikom bolesti zavisnosti, kako bi zajedničkim aktivnostima uložili dodatne napore u rješavanju ovog problema. ZA POČETAK SMO POSJETILI Specijalnu psihijatrijsku Bolnicu u Kotoru, kao i Kancelariju za prevenciju bolesti zavisnosti u Nikšiću, gdje smo razgovarali sa prestavnicima Centra za socijalni rad, Centra za mentalno zdravlje, Zavoda za zapošljavanje i NVO ,,Preporod“

Imajući u vidu da se svakim danom suočavamo sa sve većim brojem korisnika psihoaktivnih supstanci, a samim tim i sa mnogobrojnim posledicama nastalih dugogodišnjim konzumiranjem, svjesni smo da je  prevencija, ali i zajednička saradnja i multidisciplinarni pristup ovom problemu nužnost. Naša misija je da svakome damo izbor da bira, kako da ne udje u problem bolesti zavisnosti, tako i da pružimo mogućnost izbora tretmana za one koji traže pomoć.

Naš karavan nastavlja svoj put podizanja svijesti javnosti o ovom problemu.