Glavni grad Podgorica

Javna ustanova organizovala posjetu konjičkom klubu “Budućnost“


Februar 20, 2020


Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica realizovala je izlet za klijentkinje i zaposlene u Sektoru za tretman zavisnica konjičkom klubu „Budućnost“, gdje su u prijatnom ambijentu rezidentkinje i nerezidentkinje sa zaposlenima uživale u rekreativnim aktivnostima.


Klijentkinje su imale priliku da uz podršku instruktora spoznaju da postoje i drugi vidovi rekreativnih aktivnosti i koliki je značaj hipoterapije.
Veliku zahvalnost dugujemo konjičkom klubu „Budućnost“ na čelu sa gospodinom Zlatkom Malikovićem što konitinuirano, našim klijentkinjama, daje podršku u procesu resocijalizacije.