Glavni grad Podgorica

Javna ustanova organizovala pješačku turu za klijente do Meduna

Februar 18, 2020


U ponedeljak, 17. februara 2020. godine, Sektor za tretman zavisnika Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, za klijente na rezidencijalnom i nerezidencijalnom  tretmanu, organizovao je pješačku turu do Meduna.

Zahvaljujući saradnji sa Muzejima i galerijama Podgorice, klijenti i stručni tim Ustanove imali su priliku da pogledaju postavku muzeja Marka Miljanova i upoznaju se sa najznačajnijim momentima iz života Marka Miljanova kao ratnika i državnika.


Pješačke ture se periodično organizuju i predstavljaju sastavni dio tretmana koji ima za cilj poboljšanje fizičke kondicije i razvoj zdravih životnih navika kod naših klijenata.

Ovakav vid rekreacije pozitivno utiče na emocionalnu stabilnost, ponašanje, resocijalizaciju klijenata u prirodnom okruženju i pozitivno druženje unutar terapijske zajednice.

Šetnje, izleti, pješačke ture su zdrav i poželjan način korišćenja slobodnog vremena, pa ih preporučujemo klijentima i nakon završetka tretmana.