Glavni grad Podgorica

Javna ustanova obilježila Dan žena

Mart 8, 2021


Međunarodni dan žena, 8. mart kao dan borbe za ravnopravan polozaj žena i muškaraca, obilježava se u čitavom svijetu.
Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, prigodnim aktivnostima za klijentkinje i zaposlene obilježila je ovaj značajan datum.
Proces resocijalizacije i uključivanje u aktivne društvene tokove, podrazumjeva i upoznavanje naših klijenata sa značajnim događajima u istoriji društva, ali i važnosti poštovanja ljudskih prava.
Slogan žena koje su se borile za svoja prava bio je “Hleb i ruže”, gdje je hleb bio simbol ekonomske sigurnosti, a ruže simbol kvalitetnog života.
Danas u našoj ustanovi pružamo kvalitetan psihosocijalni tretman našim klijentkinjama, koje u prethodnom periodu nisu u Crnoj Gori imale mogućnost tretiranja problema kakav je bolest zavisnosti. Ovo je naš doprinos borbi za prava žena i njihov ravnopravan položaj sa muškarcima, jer osnov ljudskih prava je i pravo na život. Naša misija je da ih usmjerimo da žive fukcionalne živote i izađu iz začaranog kruga zavisnosti.
Ovo je i dan kada trebamo iskazati zahvalnost ali i spremnost za unapređivanjem kvaliteta radnih uslova svih naših uposlenih radnica, koje profesionalnim i ljudskim odnosom pružaju utočište svim onim koji su na svom putu oporavka.
Međunarodni dan žena je za nas dan razmišljanje o postignutom napretku, pozivanje na promjene i slavljenje hrabrosti i odlučnosti naših klijentkinja da se bore za sebe, svoju apstinenciju i svoj život.