Glavni grad Podgorica

Javna ustanova obilježila 10 godina rada


Septembar 11, 2018


Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica 11.septembra 2018.godine svečanom aktivnošću obilježila je jubilej, 10 godina rada i postojanja.

Prisutnima na svečanosti obratili su se direktor Aleksandar Radinović i gradonačelnik dr Ivan Vuković.


Gradonačelnik dr Ivan Vuković je istakao da ne postoji plemenitija borba od one koju svakodnevno vode zapošljeni u Javnoj ustanovi na Kakarickoj gori i naglasio da je Javna ustanova institucija koja je postala luka spasa i mjesto rađanja novog života, na zadovoljstvo klijenata i na ponos Glavnog grada

Na svečanosti dodijeljena su i prigodna priznanja za institucije i pojedince koji su za ovih 10 godina bili podrška Javnoj ustanovi.

Nakon svečanosti koja je realizovana u KIC-u “Budo Tomović” na druženju zaposlenih uručene su i nagrade za kolege/ice koji rade u Javnoj ustanovi od njenog osnivanja.