Glavni grad Podgorica

JAVNA USTANOVA NA KAKARICKOJ GORI MJESTO NA KOJEM SVI MOGU POTRAŽITI POMOĆ I IZLAZ IZ PROBLEMA ZAVISNOSTI


Avgust 6, 2021


Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica je ustanova specijalizovana za tretman bolesti zavisnosti i nalazi se na Kakarickoj gori. Osnovana je 2008. godine od strane Skupštine Glavnog grada, a sastoji se iz dva prostorno odvojena paviljona- paviljon za zavisnike i paviljon za zavisnice. Javna ustanova predstavlja terapeutsku zajednicu u kojoj klijenti i osoblje imaju jasno definisane uloge, u skladu sa određenim pravilima, a kvalitet usluga i sadržaja koji su dostupni se kontinuirano unapređuju.

Tretman bolesti zavisnosti u Javnoj ustanovi podrazumijeva promjenu životnog stila, što je mnogo više od uspostavljanja apstinencije od psihoaktivnih supstanci. Promjena ranijeg životnog stila, odnosno destruktivnog i autodestruktivnog obrasca ponašanja klijenta odvija se sistemski, organizovano i kontinuirano.

Tretman traje najmanje 12 mjeseci rezidencijalnog boravka, koji se sastoji iz faze adaptacije, rehabilitacije i resocijalizacije. Nakon toga, slijedi 12 mjeseci nerezidencijalnog tretmana koji podrazumijeva podržavanje novih klijenata/klijentkinja  koji su u fazi rezidencijalnog tretmana i volontiranje za one klijente/klijentkinje koji su svojim primjerom pokazali da su usvojili sve sugerisane društveno prihvatljive obrasce ponašanja, a odbacili one negativne stečene tokom aktivne faze konzumacije psihoaktivnih supstanci.

U toku rada sa klijentima/klijentkinjama prepoznajemo njihovu potrebu za druženjem, resocijalizacijom i ponovnim integrisanjem u normalne životne tokove, te im se omogućava praćenje kulturno-umjetničkih dešavanja, organizuju se izleti, kao i akcije kojima doprinosimo razbijanju predrasuda o bolesti zavisnosti. Nerezidencijalni tretman, shodno programu koji sprovodi Javna ustanova, traje 12 mjeseci i besplatan je za sve klijente/klijentkinje.

Kratku priču o radu Javne ustanove možete pogledati na ovom linku.

Izvor: PG BIRO