Glavni grad Podgorica

Individualne terapije

Individualne terapije sprovode oni članovi stručnog tima koji su, pored osnovnog visokoškolskog obrazovanja, stekli dodatne edukacije iz različitih psihoterapijskih modaliteta. Individualna psihoterapija se nadovezuje i nadopunjuje sa grupnim pristupima. Ovaj vid terapije se sprovodi u cilju prevazilaženja svih problema koji se tiču klijentovog boravka u Javnoj ustanovi, porodičnih problema ili nekih drugih poteškoća. Takođe, ovaj vid terapije ima za cilj da da podršku, ohrabruje i motiviše klijenta, ali i da kod klijenta razvije sposobnost za racionalno ponašanje i preuzimanje odgovornosti za svoje postupke. Zbog zavisničkog načina života koji je trajao dugi niz godina potrebno je formirati nove stavove i način mišljenja koji će uticati na promjenu ponašanja i omogućiti emocionalni doživljaj koji zadovoljava osnovne ljudske potrebe i na taj način postati temelj za prestanak konzumiranja psihoaktivnih supstanci. Kroz individualni rad veoma je važno osnažiti nove uloge koje klijentima omogućavaju da sebe vide na drugi način i da formiraju identitet koji se neće temeljiti na zavisničkoj ulozi koju su imali jako dugo vremena i koja je definisala cjelokupno njihovo ponašanje, stavove i mišljenje.