Glavni grad Podgorica

II predavanje – Kampanja “Probudi se – pričamo o zavisnosti”

April 14, 2021

Drugo predavanje na temu “Muškarci i zavisnost” u okviru kampanje “Probudi se – pričamo o zavisnosti” koju je Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica realizovala u saradnji sa KIC “Budo Tomović”. Predavači su bili Aida Kerović, socijalni radnik i Adrijana Klisić, specijalni pedagog.