Glavni grad Podgorica

I predavanje – Kampanja “Probudi se – pričamo o zavisnosti”





April 12, 2021

Prvo predavanje na temu “Upoznajmo bolesti zavisnosti” u okviru kampanje “Probudi se – pričamo o zavisnosti” koju je Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica realizovala u saradnji sa KIC “Budo Tomović”.
Predavači su bili Nikola Ralević, psiholog i Adrijana Klisić, specijalni pedagog.