Glavni grad Podgorica

Grupna terapija

Grupna terapija je osnov stručnog rada naše ustanove. Ona je značajana zbog toga što pomaže klijetima da usvoje nova ponašanja nakon što su osvijestili stara, destruktivna ponašanja. Grupa omogućava klijentima da, u psihoterapijskoj atmosferi, razviju kvalitetne i bliske odnose sa drugim ljudima, da nauče da uspješno upravljaju svojim emocijama i da preuzmu odgovornost za svoj život. Grupa je sigurno utočište gdje je anonimnost zagarantovana što utiče na sticanje povjerenja u grupu, a samim tim i u ljude.
Grupnu terapiju sprovodimo kroz različite psihološke tehnike (učenje socijalnih vještina, emocionalnu pismenost, asertivni trening itd.), kao i elemente Programa 12 koraka.

Program 12 koraka se pokazao kao jedan od najuspješnijih metoda rada sa zavisnicima u svijetu. Priznaju ga eminentni svjetski stručnjaci iz oblasti psihijatrije i psihoterapije. Kod klijenata razvija vještine koje doprinose postizanju stanja trezvenosti i otpornosti na recidiv. Jedan od razloga uspješnosti ovog programa je taj što su ga kreirali uspješno rehabilitovani zavisnici koji kroz svoje iskustvo šalju poruku da je oporavak moguć. Program daje informacije klijentima o mehanizmima bolesti, kako da je uspješno prevaziđu odnosno kako da umjesto destruktivnog i autodestruktivnog ponašanja razviju nova ponašanja koja će im pomoći da vode zdrav i funkcionalan život. Program klijentima daje smjernice kako da se suoče sa raznim problemima koji su posljedice drogiranja (sukob sa zakonom, hepatitis C, problemi u porodici, na poslu i sl.), kako da njihovom rješavanju zrelo i odgovorno pristupe, a sve u cilju da izbjegnu recidiv i apstiniraju „na duge staze“.