Glavni grad Podgorica

Gostovanje na temu „Mladi i kockanje“Mart 31, 2021

Socijalna radnica iz Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, Ivana Tiodorović, gostovala je u Jutarnjem programu na temu „Mladi i kockanje“.