Glavni grad Podgorica

Direktorica Javne ustanove o iskustvu u radu u JU


Jun 7, 2022

Direktorica Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, psihološkinja Dijana Milošević, govorila je o iskustvu u radu u JU.

Izjavu moežte pogledati na ovom linku.

Izvor: Mediabiro