Glavni grad Podgorica

Direktorica Javne ustanove Dijana Milošević i klijent na rezidencijalnom dijelu tretmana dali izjavu za TV E

O tretmanu u Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju iresocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgrica govorila je direktorica Dijana Milošević, dok je klijent na rezidencijalnom dijelu tretmana govorio o svom putu oporavka.

Prilog  možete pogledati na ovom linku.

Izvor: TV E