Glavni grad Podgorica

Autorka knjige ,,Put do Himalaja dječije duše“ Vinka Jovanović posjetila Javnu ustanovu

Autorka knjige ,,Put do Himalaja dječije duše“ – savjeti za roditelje, umjetnost vaspitavanja predškolske djece, Vinka Jovanović posjetila je Javnu ustanovu za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica i uručila primjerke ove knjige biblioteci ustanove.
Vinka je svoje dugogodišnje pedagoško iskustvo u radu sa djecom predškolskog uzrasta podijelila sa članovima Stručnog tima Javne ustanove.
Razvijanje dovoljne svjesnosti i znanja o vrlo zahtjevnoj i značajnoj ulozi, koju imaju roditelji, sa namjerom razvijanja roditeljskih vještina, u cilju poboljšanja mentalne klime u njihovom porodičnom životu, jedan je od bitnih segmenata rada i Javne ustanove, pa kroz porodičnu terapiju pomažemo da se te vještine razviju i usvoje.
Takođe, kroz stvaranje prostornih kapaciteta u vidu sobe za kontakt i igraonice u okviru Javne ustanove pokazali smo važnost održavanja porodičnih veza i poboljšavanja odnosa u okviru porodične zajednice svakog od naših klijenata.
Javna ustanova ima za cilj stalno unapređivanje i podizanje nivoa usluga koje pružamo našim klijentima i klijentkinjama, pa kroz svakodnevni predan rad postižemo i vidljive rezultate.


Avgust 26, 2022